Funkčný tréning

Charakteristika
  • kcal
  • zábava
  • náročnosť
Informácie

Funkčný tréning zostavený formou časových intervalov HIIT, ktorý využíva najmä cviky s vlastnou váhou tela (Kalistenika) a ďalšie fitness pomôcky. Tréning je v prvom rade zameraný na techniku a potom až na výkon. Preto je vhodný aj pre začiatočníkov. Záver je vždy venovaný kvalitnému strečingu.

Tréneri