Cross fitness

Intervalové cvičenie pre skupiny pozostávajúce prevažne z funkčných, silových (silovo-dynamických) a plyometrických cvikov s náradním a vlastnou váhou