Osobný tréning

Tréning pod odborným dohľadom osobného trénera (nezahrňuje vypracovanie tréningového plánu)